Om

RAG - Raise & Give på TeenStreet 2023

RAG är TeenStreets insamlingsevent.

Före och under varje TeenStreet samlar vi in pengar för att stödja ett gott ändamål, oftast ett projekt inom OM, som kommer att påverka ungdomar i och utanför Europa. Pengar samlas in genom vårt RAG-race och andra aktiviteter under veckan. 

Hem